Izr. prof. dr. Andraž Čarni

znanstveni svetnik; zunanji član Makedonske akademije znanosti in umetosti
+386 1 4706 311
carni@zrc-sazu.si

Dr. Tatjana Čelik

strokovnoraziskovalna sodelavka
+386 1 470 63 15
tcelik@zrc-sazu.si

Dr. Igor Dakskobler

višji znanstveni sodelavec
+386 5 381 14 93
igor.dakskobler@zrc-sazu.si

Dr. Matjaž Gregorič

asistent z doktoratom
+38614706334
matjazgr@zrc-sazu.si

Doc. dr. Simona Kralj Fišer

asistentka z doktoratom
+386(0) 1 470 63 33
simonakf@gmail.com

Doc. dr. Matjaž Kuntner

višji znanstveni sodelavec, predstojnik inštituta
+386 1 470 63 38
kuntner@zrc-sazu.si

Tjaša Lokovšek

strokovna sodelavka
+386 1 470 63 23
tjasa.lokovsek@gmail.com

Iztok Sajko

samostojni strokovni sodelavec
+386 1 470 63 13
iztok.sajko@zrc-sazu.si

Doc. dr. Urban Šilc

višji znanstveni sodelavec
+386 1 470 63 35
Urban@zrc-sazu.si

Dr. Branko Vreš

višji strokovnoraziskovalni sodelavec
+386 1 470 63 21
BraneVr@zrc-sazu.si