Trenutno ni novih dogodkov.

Raziskovalci iz ZDA in Slovenije razvozlali pajčji genom

1. 5. 2017 – Biološki inštitut Jovana Hadžija

Več >>

Znanstveniki odkrili oralni spolni kontakt pri pajkih

3. 5. 2016 – Biološki inštitut Jovana Hadžija

Več >>

Nagrada za izjemne dosežke dr. Matjažu Kuntnerju

13. 11. 2015 – Biološki inštitut Jovana Hadžija

Več >>

Trenutno ni novih publikacij.

S 60 letnim delovanjem sodi Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU med vodilne biološke raziskovalne skupine v Sloveniji. Njegovi sodelavci se ukvarjajo s temeljnimi in aplikativnimi raziskavami rastlinstva in živalstva na regionalnem in globalnem nivoju. Znotraj inštituta delujejo tri raziskovane skupine, ki preučujejo temeljno botaniko, temeljno zoologijo ter aplikativno biologijo. Raziskovalci inštituta so vpeti v mednarodne povezave, saj sodelujejo pri temeljnih raziskavah biodiverzitete na vseh kontinentih. Njihove regionalne aplikativne raziskave pa dajejo smernice glede posegov v okolje mnogim naročnikom. Sodelavci inštituta sodelujejo pri pedagoškem procesu in so mentorji študentom na univerzah v Evropi, ZDA, in na Kitajskem.
 

Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) je formalno ustanovila "Biološki inštitut SAZU" 21. marca 1950, inštitut pa je z rednim delom začel leta 1951, ko je imel dva redna in dva zunanja sodelavca. Od ustanovitve do leta 1972 je inštitut vodil Jovan Hadži, s čimer se je skupina usmerila v raziskave evolucijske biologije. Do leta 1987 ga je nato vodil Jože Bole, potem do leta 1995 Andrej Seliškar, med letoma 1993 in 1994 tudi Narcis Mršić, od 1995 do 2003 je inštitut vodil Andraž Čarni, nato do 2006 Branko Vreš, do 2008 je bil vršilec dolžnosti Oto Luthar, nato pa je prevzel vodenje Matjaž Kuntner. V zgodovini inštituta je bilo število zaposlenih do 20, trenutno ima inštitut 18 zaposlenih, od tega devet raziskovalcev z doktoratom, pet strokovnih sodelavcev ter štiri doktorske študente.