Vodja

dr. Urban Šilc

 

Usmeritev

Knjižnica Biološkega inštituta Jovana Hadžija je specialna knjižnica v okviru Biblioteke Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Hrani številne monografske in serijske publikacije s področja biologije in sorodnih strok.

 

Odprto

četrtek, 12.00-13.00

 

Telefon

+386 1 4706 323